Příměstský tábor

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ ZDE

Vítejte na stránkách našeho sboru

  • Video záznamy Bohoslužeb


  • Záznamy z Bohoslužeb - SCEAV Nebory a Guty - zde.
    SCEAV Třinec - zde.
    SCEAV Oldřichovice - zde.
    Slova naděje pastorů SCEAV - zde.

  • V co věříme

Věříme v Trojjediného, Všemohoucího Boha Otce - Stvořitele, v Božího Syna, Ježíše Krista – Spasitele a v Ducha svatého, který působí svou proměňující mocí v nás i v církvi.

Věříme, že Bible je, Bohem inspirovaným a neomylným Božím Slovem, a je nejvyšší autoritou pro náš život.

Věříme, že člověk je spasen na základě víry ve výkupnou smrt Ježíše Krista a ne pro své zásluhy. Klademe důraz na pokání a znovuzrození.

Věříme, že církev Kristovu tvoří všichni ti, kteří vyznávají a přijímají Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána.