Kázání

 

Datum    Kazatel/Přednášející Téma/Neděle Text Stáhnout
8.10.2017 Jan Hracki Cesta    Žalmy 86, 11
1.10.2017 Bohdan Taska Díkůvzdání za úrodu    2. Korintským 8, 13-15
24.9.2017 Jan Hracki Powtórne przyjście Chrystusa    Jan 14, 2-3
10.9.2017 Bolek Taska Zrcadlo    2. Korintským 3, 17-18
27.8.2017 Jan Hracki O svatbě    Jan 2, 1-11
20.8.2017 Jan Hracki W Duchu i prawdzie    Ewangelia Jana 4, 21-24
9.7.2017 Roman Hota Nepřizpůsobujte se tomuto věku    Římanům 12, 1-2
2.7.2017 Jan Hracki Jsme členové Boží rodiny Efezským 2, 19
25.6.2017 Jan Hracki Nie jesteście już obcymi i przychodniami Efezjan 2, 19-20
18.6.2017 Jan Hracki Boží láska 1. Janův 4, 16-17
4.6.2017 Jan Hracki Być jego List do Rzymian 8, 8-9
28.5.2017 Jan Hracki Konfirmace Židům 12, 1-2
21.5.2017 Jan Hracki Jsi připraven? 1. Tesalonickým 5, 23
14.5.2017 Jan Hracki Znaky nového života Koloským 3, 15-16
7.5.2017 Jan Hracki Posłuszeństwo Piotr 1, 1-2
23.4.2017 Bohdan Taska Dary vzkříšeného Pána Jan 20, 19-23
16.4.2017 Jan Hracki Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. Zjevení Janovo 1, 18
14.4.2017 Jan Hracki Ježíš Kristus jako oběť smíření 1. Janův 4, 10
9.4.2017 Jan Hracki Niedziela Palmowa Jan 3, 14-15
8.4.2017 manželé Zajíčkovi Manželské setkání: Překážky trvalého vztahu
2.4.2017 Jan Hracki 5. postní pátek Židům 5, 7-9
26.3.2017 Jan Hracki Obfity owoc wydawajcie Jan 12, 24
17.3.2017 Daniel Kocyan 3. postní pátek Římanům 8,  37-39
12.3.2017 brat Jacek Godzina Biblijna: Proroctwa Izraela
12.3.2017 brat Jacek Józef obrazem Jezusa
5.3.2017 Jan Hracki Povolal mě 2. Korintským 6, 16-18
3.3.2017 Edward Mitręga 1. postní pátek Jan 12, 1-11
26.2.2017 Jan Hracki Naśladowcy Chrystusa Mateusz 16,   21-27
19.2.2017 Jan Hracki Podobenství o rozsévači Marek 4, 26-29
12.2.2017 Jan Hracki Niedziela Diakonii 1.Piotr 4,10-11
5.2.2017 Jan Hracki Pán Bůh, já a peníze Exodus 23, 19
29.1.2017 Jan Hracki Modlitwa Efezjan 1, 15-20
22.1.2017 Jan Hracki Evangelium Římanům 1, 16-17
15.1.2017 P. Zientek, J. Kocyan,    J. Hracki Sborový výroček Římanům 15,5-6
10.1.2017 Vlastimil Ciesar Alianční týden modliteb 1. Samuelova      2, 22-26
8.1.2017 Jan Hracki Niedziela modlitwy Jan 15,7
1.1.2017 Edward Mitręga Já jsem ta cesta, pravda i život Jan 14, 1-6
  2016
31.12.2016 Jan Hracki Błogosław duszo moja Panu Psalm 103, 1-5
28.12.2016 Kristian Lande Vánoční sborová slavnost
25.12.2016 Jan Hracki O čem to je? Matouš 1, 19-21
24.12.2016 Jan Hracki Štědrovečerní bohoslužby Lukáš 2, 10-11
18.12.2016 Jan Hracki Radost Lukáš 2, 10-11
11.12.2016 Jan Hracki Poselstwo Jana Chrzciciela Łukasz 3, 16-18
4.12.2016 Karina Roiková V pravý čas na pravém místě Lukáš 2, 36-38
27.11.2016 Jan Hracki Oto król przychodzi Zachariasz 9, 9-10
20.11.2016 Jan Hracki Obnova 2. Korintským 4, 16-18
13.11.2016 Jan Hracki Pokuta Jeremiasz 3, 22
6.11.2016 Jan Hracki Příběh o ženách Židům 4, 16