SCEAV Nebory

Kázání

 

Datum    Kazatel/Přednášející Téma/Neděle Text Stáhnout
29.7. 2018 Jan Hracki Co chce Jezus czynić w naszym życiu?  Jan 12, 37-40
22.7. 2018 Jan Hracki Kdysi tmou a nyní světlem  Efezským 5, 8-9
8.7. 2018 Roman Hota Duchovní boj  Efezským 6, 12
1.7. 2018 Jan Hracki Boží záměr  Genesis 12, 1-4
24.6. 2018 Miroslav Sikora Já jsem pravý vinný kmen  Jan 15, 1-5
17.6. 2018 Jan Hracki Biblija  Jakub 1, 21
10.6. 2018 Jan Hracki Poslání církve  Filipským 2, 25
3.6. 2018 Jan Hracki Co dělal Ježíš  Matouš 9, 35-10, 2
27.5. 2018 Jan Hracki Trójca Święta  Izajasz 6,3
20.5. 2018 Jan Hracki Přijdeme k němu a budeme žít s ním  Jan 14, 23-26
13.5. 2018 Jan Hracki Jezus odszedł na niebiosa  Efezjan 1, 20-23
6.5. 2018 Jan Hracki Modlitba  Koloským 4,2
22.4. 2018 Jan Hracki Jásej Hospodinu celá zem  Žalm 100
15.4. 2018 Jan Hracki Miłosierdzie Boże  Jan 15, 16
8.4. 2018 Jan Hracki Víra a vzkříšení  Marek 16, 9-18
1.4. 2018 Jan Hracki Velikonoční neděle  Jan 20, 11-18
30.3. 2018 Jan Hracki Velký pátek  
18.3. 2018 Jan Hracki Odpočinutí  Matouš 11, 28
11.3. 2018 Jan Hracki Ježíš, oběť smíření  Koloským 1, 19-22
4.3. 2018 Vlasta Chabibulin Neděle Izraele   Ester 4, 14
2.3. 2018 Lukáš Sztefek 3. postní pátek Marek 7, 21-22
25.2. 2018          Jan Hracki           (čte S. Hracki) Winnica    Izajasz 5, 1-7
18.2. 2018 Jan Hracki Proč ne?    Jan 4, 5-24
16.2. 2018 Miroslav Sikora 1. postní pátek    1. Korintským 10, 1-13
11.2. 2018 Jan Hracki Neděle diakonie    1. Korintským 13, 1-8
4.2. 2018 Miroslav Sikora Církev v Thyatirech    Zjevení Janovo 2, 18-25
28.1. 2018 Jan Hracki Czym się chlubić?    Jeremiasz 9, 22-23
21.1. 2018 Jan Hracki Duchowe bogactwo    1. Koryntian  1, 4-9
14.1. 2018 Jan Hracki Boží tajemství    1. Korintským 2, 1-5
7.1. 2018 Jan Hracki Kościoł    Genesis 28, 10-17
1.1. 2018 Jan Hracki Sborový výroček    Lukáš 6, 43-45
    2017    
31.12.2017 Zbyšek Kaleta Silvestrovské bohoslužby   
28.12.2017 Jiří Kaleta S betlémskými pastýři na stráži našich rodin    Lukáš 2, 8-18
25.12.2017 Jan Hracki 1. Svátek vánoční    Matouš 1, 18-25
24.12.2017 Jan Hracki Kníže pokoje    Lukáš 2, 10-11
17.12.2017 Jan Hracki Otwarte Niebo    Izajasz 64, 1-2
10.12.2017 Tomáš Tyrlík Hle, k tobě přichází tvůj král    Matouš 21, 5
26.11.2017 Jan Hracki Vděčnost    1. Korintským 2, 9
12.11.2017 Bohuslav Koukol Boží království mezi námi    Lukáš 17, 20-24
5.11.2017 Miriam Szökeová Památka spravedlivého přináší požehnání    Přísloví 10, 7
22.10.2017 Alexander Barkóci Výročí sboru    Žalmy 133
21.10.2017 Alexander Barkóci Moc jazyka    1. část
2. část Otázky
8.10.2017 Jan Hracki Cesta    Žalmy 86, 11
1.10.2017 Bohdan Taska Díkůvzdání za úrodu    2. Korintským 8, 13-15
24.9.2017 Jan Hracki Powtórne przyjście Chrystusa    Jan 14, 2-3
10.9.2017 Bolek Taska Zrcadlo    2. Korintským 3, 17-18
27.8.2017 Jan Hracki O svatbě    Jan 2, 1-11
20.8.2017 Jan Hracki W Duchu i prawdzie    Ewangelia Jana 4, 21-24
9.7.2017 Roman Hota Nepřizpůsobujte se tomuto věku    Římanům 12, 1-2
2.7.2017 Jan Hracki Jsme členové Boží rodiny Efezským 2, 19
25.6.2017 Jan Hracki Nie jesteście już obcymi i przychodniami Efezjan 2, 19-20
18.6.2017 Jan Hracki Boží láska 1. Janův 4, 16-17
4.6.2017 Jan Hracki Być jego List do Rzymian 8, 8-9
28.5.2017 Jan Hracki Konfirmace Židům 12, 1-2
21.5.2017 Jan Hracki Jsi připraven? 1. Tesalonickým 5, 23
14.5.2017 Jan Hracki Znaky nového života Koloským 3, 15-16
7.5.2017 Jan Hracki Posłuszeństwo Piotr 1, 1-2
23.4.2017 Bohdan Taska Dary vzkříšeného Pána Jan 20, 19-23
16.4.2017 Jan Hracki Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. Zjevení Janovo 1, 18
14.4.2017 Jan Hracki Ježíš Kristus jako oběť smíření 1. Janův 4, 10
9.4.2017 Jan Hracki Niedziela Palmowa Jan 3, 14-15
8.4.2017 manželé Zajíčkovi Manželské setkání: Překážky trvalého vztahu
2.4.2017 Jan Hracki 5. postní pátek Židům 5, 7-9
26.3.2017 Jan Hracki Obfity owoc wydawajcie Jan 12, 24
17.3.2017 Daniel Kocyan 3. postní pátek Římanům 8,  37-39
12.3.2017 brat Jacek Godzina Biblijna: Proroctwa Izraela
12.3.2017 brat Jacek Józef obrazem Jezusa
5.3.2017 Jan Hracki Povolal mě 2. Korintským 6, 16-18
3.3.2017 Edward Mitręga 1. postní pátek Jan 12, 1-11
26.2.2017 Jan Hracki Naśladowcy Chrystusa Mateusz 16,   21-27
19.2.2017 Jan Hracki Podobenství o rozsévači Marek 4, 26-29
12.2.2017 Jan Hracki Niedziela Diakonii 1.Piotr 4,10-11
5.2.2017 Jan Hracki Pán Bůh, já a peníze Exodus 23, 19
29.1.2017 Jan Hracki Modlitwa Efezjan 1, 15-20
22.1.2017 Jan Hracki Evangelium Římanům 1, 16-17
15.1.2017 P. Zientek, J. Kocyan,    J. Hracki Sborový výroček Římanům 15,5-6
10.1.2017 Vlastimil Ciesar Alianční týden modliteb 1. Samuelova      2, 22-26
8.1.2017 Jan Hracki Niedziela modlitwy Jan 15,7
1.1.2017 Edward Mitręga Já jsem ta cesta, pravda i život Jan 14, 1-6