Kázání

 

Datum    Kazatel/Přednášející Téma/Neděle Text Stáhnout
3.3.2019 Jan Hracki Samsonovo vyvolení  Soudců 13
24.2.2019 Jan Hracki Povolaní a vyvolení a věrní  Zjevení Janovo 17,14
17.2.2019 Bohdan Taska Potřeba lékaře  Matouš
9, 9-13

10.2.2019 Jan Hracki Židovské svátky  Leviticus 23
27.1.2019 Jan Hracki Podobenství o milosrdném Samaritánovi  Lukáš 10, 30-35
20.1.2019 Jan Hracki W czym spoczywa nasze chrześcijańskie życie  Kolosan 1, 9-10
13.1.2019 Jan Hracki Jedność  Jan 17, 22-23
6.1.2019 Jan Hracki Sborový výroček  Izajáš 41, 9-10
1.1.2019 Jan Hracki Přání apoštola Pavla  Efezským 3, 14-17
Kázání za rok 2018 zde
Kázání za rok 2017 zde