Vize

Milí bratři a sestry v Neborech, na presbyterstvu a v duchovním týmu, přemýšlíme, co dál s naším sborem. Určitě se lze scházet jen tak, ale uvědomujeme si, že je nutné směřovat k nějakému záměru (cíli).

Přemýšlíme o tom, kterým směrem jít, co dělat, na co se vlastně zaměřit. Výsledkem těchto úvah pak jsou chvály ve sboru či vyučování Equip. Naše kroky by měly vést k tomu, aby Pán Bůh byl oslaven v našem společenství, cítil se dobře mezi námi, abychom rostli ve víře, a aby více lidí mohlo poznat Pána Ježíše jako svého Spasitele.

Když se podíváme na průměrnou účast na našich bohoslužbách, tak za posledních 5 let je více méně stejná, přibližně bohoslužby navštěvuje 70 lidí. Tím pádem nerosteme jako společenství, scházíme se, ale stagnujeme. Z těchto úvah se odvozuje naše vize, naše směřování.

Je nám blízké slovo: Skutky ap. 20:32 Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni. Boží slovo má moc proměnit nás i ostatní, doslovně má moc zbudovat nového člověka. Tzn., kdyby nejen my ale i ostatní lidé mohli poznat vliv Božího slova, tehdy bychom mohli zakusit jeho životodárnou moc, která je i nás může proměňovat.

Vize pro náš sbor na tento rok je, aby více lidí přicházelo k nám do sboru, a tím poznalo moc Božího slova, které má moc nás proměnit. Chceme se modlit o to, aby průměrná účast na bohoslužbách se zvedla alespoň o 10 lidí (nechceme se upínat na čísla, ale chceme mít konkrétní vizi).

Vyjdi za lidmi na cesty, … , aby se můj dům naplnil. Luk 14,23

Kroky, kterými to chceme dosáhnout, jsou:

- Informovat - v průběhu roku o tom mluvit na bohoslužbách a seznámit s tím ostatní,

- Modlit se - každý s presbyterů se modlí o několik konkrétních lidi, tento modlitební zápas chceme rozšířit i mezi jiné pracovníky,

- navazování kontaktů – hledání cesty k bližním

- Evangelizovat - každou třetí neděli bude evangelizační kázání

Do toho se může zapojit každý člen našeho sboru. I Ty jsi součástí našeho sboru. I Tvoje modlitba může pomoci. Pán ať Ti požehná.

Březen 2009 za presbyterstvo
Jan Hracki

← Zpět